TULE JA ÕPI!

Algastme libedasõidu riskivältimise koolitus e-õppena

Algastme libedasõidu koolitust saab läbida e-õppena. See tähendab, et kaks tundi teoorialoengut läbitakse iseseisvalt. Teooriakursust saate läbida Teile sobival ajal ja kohas eeldusel, et Teil on võimalus kasutada keskmise kiirusega internetiühendusega arvutit (koolitus põhineb videoloengul).Loeng lõppeb kahe kontrolltestiga eelnevalt läbitud tunni kohta, millele on vaja vastata. Kui valesid vastuseid on üle lubatu, saate vastavat loengut korduvalt vaadata ning testi uuesti lahendada kuni selle õnnestumiseni.
Libedasõidu koolitusele pääsete siis, kui teoorialoeng on läbitud ning on ka edukalt lahendanud e-õppekeskkonnas kaks kontrolltesti.
Libedasõidu koolituse aeg lepitakse kokku peale teooriakursuse läbimist.
Telefon 5053269 õpetaja Jaak Alesma.

NB!!Teoreetilise osa mitteläbimise korral praktilisele õppele EI LUBATA ja koolituskursuse eest tasutud RAHA EI TAGASTATA.


Doit | kodulehe kujundus ja sisuhaldustarkvara | 3D, fotograaf, logo ja identiteet