TULE JA ÕPI!

Lõppaste e-õppena

Lõppastme koolitus saad registreeruda siit  ja algab loenguga Viljandis aadressil Väike-Turu 3. (Auto võib parkida tuletõrje hoovi.) Kaasas peab olema esmane juhiluba ja autokooli lõpetamise tunnistus.

NB! Koolitusel osaleda soovijad, kes on lõpetanud B-kategooria esmaõppe algastme koolituse peale 01.10.2011.a, peavad enne Lõppastme koolitust olema läbinud Pimeda aja koolituse.

Lõppastme koolituse läbimine e-õppena tähendab seda, et kaks tundi teoorialoengut läbitakse iseseisvalt ja üks osa toimub loenguna esimesel kogunemisel. Teooriakursust internetis saate läbida Teile sobival ajal ja kohas eeldusel, et Teil on võimalus kasutada keskmise kiirusega internetiühendusega arvutit (koolitus põhineb videoloengutel). Koolituse teooriaõppes tuleb loenguid vaadata vastavalt e-autokoolis toodud järjekorrale ja jälgida sealt antavaid juhiseid. Iga loengu läbimise järel tuleb sooritada kontrolltest eelnevalt läbitud loengu kohta. Kui valesid vastuseid on üle lubatu, saate vastavat loengut korduvalt vaadata ning testi uuesti lahendada kuni selle õnnestumiseni. Testi õnnestumisel saate juurdepääsu järgmise loengu testile, aga enne selle lahendamist peate vaatama ära järgmise loengu.

Praktilisele sõidukoolitusele pääsete siis, kui olete kõik teoorialoengud läbi vaadanud ning edukalt lahendanud e-õppekeskkonnas toodud kontroll-testid. Teoreetilise osa mitteläbimise korral praktilisele õppele EI LUBATA ja koolituskursuse eest tasutud RAHA EI TAGASTATA.

Praktiline osa koosneb kahest osast:
*Libedasõit (toimub Vana-Võidu Kutseõppekeskuse libedarajal)
*Säästliku sõit.

Muud piirangud
*Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud (liiklusseaduse järgi) või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega).
*Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Maanteeameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam ja taotleda uuesti kaheks aastaks esmane juhiluba.
*Esmane juhiluba vahetatakse Maanteeameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.


Doit | kodulehe kujundus ja sisuhaldustarkvara | 3D, fotograaf, logo ja identiteet